Хюман дизайн

Основни понятия в системата за познание на дизайн на човека ( human design ), хюман дизайн.